نمایشگاه ها

چهارمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و محیط زیست شهری همزمان با چهارمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک
نمایشگاه بین المللی مشهد _ 6 الی 9 آذرماه 1392

خدمات 92شهر مشهد که این روزها مسیر توسعه و پیشرفت را به گفته ی مرتضی سقائیان نژاد شهردار محترم اصفهان با سرعتی باور نکردنی طی می کند و همچنین به تازگی موفق به کسب رتبه نخست حوزه زیباسازی شهرها و پایتخت های کشورهای اسلامی در سال 2013 شده است، برای چهارمین سال پیاپی میزبان شهرداران شهرهای استان خراسان رضوی و دیگر استان های همجوار در چهارمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و محیط زیست شهری و  چهارمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک در تاریخ  6  الی 9 آذرماه 1392 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد، خواهد بود.