پنجمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک 10 الی 13 آذرماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد.

khadamat93-2چهارمین دوره این نمایشگاه سال گذشته با حضور80 شرکت کننده داخلی و نمایندگی خارجی و بازدید بیش از 300 تَن از شهرداران و همراهان ایشان و جمعی از مدیران استانداری و مدیران سازمان های همیاری شهرداری های شهرها و استان های کشور همراه بود.


با نگاهی به تجربه شرکت آروین تجارت در برگزاری این نمایشگاه که از بازدید 65 مهمان ویژه در اولین دوره به 350 مهمان ویژه در آخرین دوره و رشد 100 درصدی سطح مشارکت کننده در طی چهار دوره برگزاری، می تواند گواه این موضوع باشد که حضور در این نمایشگاه حداقل انتظارات مشارکت کننده را برآورده می کند.


لذا با عنایت به تجربه برگزاری این نمایشگاه در سال های گذشته و برنامه ریزی دقیق و مناسب این دوره و پیش بینی حضور بیش از 400 مهمان ویژه، از آن مدیریت محترم به عنوان یکی از فعالین این حوزه جهت حضور و مشارکت هرچه فعال تر در این نمایشگاه دعوت به عمل می آوریم.