نمایشگاه بین المللی مشهد –  25 الی28 مهرماه  1396

هشتمین نمایشگاه خدمات شهریشرکت آروین تجارت هشتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری را همزمان با هشتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک از تاریخ 25 الی28 مهرماه  1396 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد کرد. در صورت تمایل جهت حضور در نمایشگاه و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ستاد برگزاری این نمایشگاه تماس برقرار نمایید .