نمایشگاه لیزینگشرکت آروین تجارت دهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کالا را از تاریخ 7/11/95 الی 11/11/95 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد کرد. در صورت تمایل جهت حضور در نمایشگاه و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ستاد برگزاری این نمایشگاه تماس برقرار نمایید .