23 الی 26 آذرماه 1395 - نمایشگاه بین المللی مشهد – 2016 PSAF

نمایشگاه تجهیزات حفاظتیدومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوري هاي حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی از تاریخ 23 الی آذرماه 26 سال جاري همزمان با هفتمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهري و حمل و نقل و ترافیک (با بازدید 400 شهردار و هیات همراه) در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد.


شرکت آروین تجارت با بیش از 11 سال سابقه برگزاري نمایشگاه هاي بین المللی و تخصصی با همکاري و مجوز شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد، در نظر دارد با هدف گسترش فرهنگ استفاده از تجهیزات و فن آوري هاي ایمنی و حفاظتی در زمینه کاهش خسارات ناشی از حوادث و جرایم، دومین نمایشگاه بین المللی PSAF را برگزار نماید.


اولین دوره این نمایشگاه با حضور شرکت کنندگان داخلی و نمایندگان خارجی آذرماه سال گذشته با استقبال خوب بازدیدکنندگان و متخصصین حوزه امنیت و ایمنی قرار گرفت. همچنین با توجه به همزمانی و همجواري با نمایشگاه خدمات شهري، نمایشگاه امنیت مورد استقبال شهرداران مدعو به نمایشگاه مذکور واقع شد که منجر به قراردادهایی نیز گردید.


لذا با عنایت به موقعیت ممتاز شهر مشهد (دومین کلانشهر کشور) و جایگاه ویژه آن به عنوان دروازه ورود به آسیاي میانه و کشور افغانستان، از آن مدیریت محترم به عنوان یکی از فعالین این حوزه جهت حضور و مشارکت هرچه فعال تر در این نمایشگاه دعوت به عمل می آوریم.


در صورت تمایل جهت حضور در نمایشگاه و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ستاد برگزاري نمایشگاه با شماره تماس هاي 03-38904401 -051 و یا 09151084549 ارتباط برقرار نمایید.

دانلود فرم ثبت نام نمایشگاه ایمنی، امداد و نجات