نمایشگاه بین المللی مشهد – 23 الی26 آذرماه 1395

خدمات شهریهفتمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهري و هفتمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک 23 الی 26 آذرماه سال جاري همزمان با "روز ملی حمل و نقل" در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد.


ششمین دوره این نمایشگاه سال گذشته با حضور شرکت کننده هاي داخلی و نمایندگی خارجی و بازدید بیش از 400 تَن از شهرداران و همراهان ایشان و جمعی از مدیران استانداري و مدیران سازمان هاي همیاري شهرداري هاي شهرها و استان هاي کشور همراه بود.


ستاد برگزاري نمایشگاه همچون سال هاي گذشته با برنامه ریزي دقیق و مناسب جهت حضور400 مهمان ویژه از جمله 50 شهردار شهرهاي با جمعیت بالاي 200 هزار نفر به اتفاق روساي شوراي اسلامی و معاونان خدمات شهري و حمل و نقل ایشان، شهرداران شهرهاي استان خراسان رضوي به همراه کارشناسان مربوطه و جمعی از مدیران عامل سازمان هاي همیاري شهرداري هاي استان هاي کشور را در دستور کار خود قرار داده است.


با نگاهی به تجربه شرکت آروین تجارت در برگزاري این نمایشگاه از بازدید 65 شهردار و هیات همراه در اولین دوره به 400 مهمان ویژه و متخصص در آخرین دوره و رشد قابل توجه مشارکت کننده (غرفه داران) در طی شش دوره برگزاري، می توان این ادعا را مطرح کرد که حضور در این نمایشگاه حداقل انتظارات مشارکت کنندگان را برآورده کرده است.


لذا از آن مدیریت محترم به عنوان یکی از فعالین حوزه شهري جهت حضور و مشارکت در نمایشگاه دعوت به عمل می آوریم.


در صورت تمایل جهت حضور در نمایشگاه و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ستاد برگزاري این نمایشگاه با شماره تماس هاي 03-38904401-051 تماس حاصل فرمایید.