نمایشگاه بین المللی مشهد – 4 الی 8  اردیبهشت 1396

نمایشگاه ازدواج، سنت نبویشرکت آروین تجارت چهارمین نمایشگاه تخصصی ازدواج (سنت نبوی) را از تاریخ 4 الی8  اردیبهشت 1396 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار خواهد کرد. در صورت تمایل جهت حضور در نمایشگاه و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با ستاد برگزاری این نمایشگاه تماس برقرار نمایید .